Hygiëne telt

Om de verspreiding van ziekten te voorkomen is hygiëne erg belangrijk. Daarnaast zijn telers sinds enkele jaren wettelijk verplicht om met behulp van een zogenaamd HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) producten te produceren, die veilig zijn voor de consument.

Voor teeltbedrijven gelden daarom strenge hygiëneregels. De steenwolmatten waar de planten op groeien worden bijvoorbeeld na een teeltseizoen verwijderd en hergebruikt in de baksteenindustrie. Ook het water dat de teler gebruikt, wordt ontsmet en voor hergebruik geschikt gemaakt. Maar ook persoonlijke hygiëne is bijzonder belangrijk. Stel je voor dat je onbewust een ziektekiem de kas inneemt! Daarom neemt iedere teler tal van voorzorgsmaatregelen en is het belangrijk dat je als werknemer goed en alert met deze maatregelen omgaat.

Bezoekers moeten zich aan strenge regels houden wanneer ze het bedrijf en de kas binnen komen. Zij kunnen zonder het te weten virussen en ongewenste insecten met zich meenemen.

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl