De term voorlichting komt op verschillende manieren terug in het Voorlichtings- en Opleidingscentrum. Zo zijn we een ontmoetingsplaats voor bijeenkomsten van tuinders en agrariërs en ondernemende verenigingen als ZLTO. Ook komen er regelmatig mensen op bezoek van diverse bedrijven, zoals Zeeland Seaports, ROC Westerschelde, ondernemersverenigingen, scholen, etc.

Ook hebben we meerdere malen buitenlands bezoek gehad, zoals universiteit van Caïro, High School uit Indonesië en Koreaanse ministerie van land en waterwegen.

Hebben de tuinders vragen over cursussen als Heftruck, BHV of Bedrijfshulpverleners, dan zullen we ze hierin voorlichten en dit proberen te organiseren.

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl