Werken in de kas

Nieuwsbrief januari 2011

Januari is bijna op zijn eind, maar voor de tomaten in het Voorlichtings- en Opleidingscentrum begint het nog maar net! Na de donkere dagen die zijn geweest hopen we nu op zoveel mogelijk zonlicht. Dit zonlicht hebben de tomaatjes hard nodig om te groeien en vervolgens te kleuren. Ondanks het gebrek aan zonlicht zijn de planten al een behoorlijk stuk gegroeid.

PAD

De kandidaten die in opleiding zijn, hebben het druk met de gewaswerkzaamheden. Zo zijn de planten ingedraaid (hierbij wikkelen we het touw om de plant, waardoor deze stevigheid krijgt) en schoon gediefd (dieven zijn ongewenste plantscheuten die groeien in de oksel van het blad). Nu zijn de kandidaten blad aan het knippen. De onderste 2 bladen worden van de plant afgehaald door ze er af te knippen.

wzh

Ook hebben bijna alle cursisten de theoretische cursussen gevolgd die men in de opleidingkas kan volgen. Zo wordt er door Edudelta uit Goes een module van de cursus plantenteelt gegeven. Dit om de kandidaten meer achtergrondinformatie te geven over het verleden van de tomaten, waarom ze bepaalde werkzaamheden aan de planten moeten doen of hoe de prijzen in de supermarkt tot stand komen. Ook kunnen de cursisten de cursussen heftruck en VCA (basis veiligheid) volgen.


Aan de tomaten zelf wordt op dit moment niets gedaan. Ze zijn nog veel te klein om ze te oogsten. Wel worden er om de trosstengel beugeltjes geplaatst, om te zorgen dat de stengel niet knikt. Als de stengel knikt kan er minder sap naar de tomaten stromen. De tomaten worden ongeveer 200-250 gram per stuk, je kan dus nagaan dat de trosstengel dit gewicht niet altijd kan dragen. Met de witte beugeltjes proberen we de sapstroom naar de tomaten dus op gang te houden.

tros en beugel

In het begin van het seizoen hebben we nog weinig overlast van ongedierte, maar toch monitoren we ook in het begin van de teelt of er ziektes of plagen in de kas aanwezig zijn. Voor het monitoren hebben we hulp van de vangplaten, gele platen met kleefstof, waarop we kunnen zien of er beestjes rondvliegen die we niet in de kas willen hebben. Mochten deze er wel zijn, wordt er een natuurlijke vijand ingezet om dit te verhelpen. Er worden dus geen chemische middelen ingezet om plagen te verhelpen.

vangplaat

Beestjes die we wel graag in de kas hebben vliegen zijn de hommels. Deze hommels wonen in boxen, en zorgen voor de bestuiving van de bloemen. Zonder deze bestuiving zouden we geen aan onze planten krijgen. Om de twee weken krijgen we een extra kolonie, omdat er steeds meer bloemen aan de planten komen. Er wordt gebruik gemaakt van hommels omdat deze trouw zijn, niet steken en hun werk erg goed doen.

box

Ook moet er iedere week een plantenregistratie worden gedaan. Bij 30 planten worden onder andere de lengte, aantal bladen en het aantal trossen gemeten. Iedere week wordt alles geregistreerd, en plakken we stickers met datum bij de planten, zodat we kunnen weten hoeveel de planten iedere week groeien. Als we de tomaten kunnen oogsten wordt ook het gewicht en vorm gemeten. Op deze manier kunnen we goed in de gaten houden of alles gaat zoals we willen.

registratie

Geachte heer/mevrouw,

Momenteel zijn er kandidaten bezig met een externe stage, bij de tuinders in het gebied. Dit is één van de onderdelen die bij de opleiding hoort. Tijdens deze stage kunnen de kandidaten zich van hun beste kant laten zien. Er wordt tijdens de stage vooral gelet op motivatie, werktempo en kwaliteit. Tuinders die tevreden zijn kunnen de kandidaten een contract aanbieden.


In de regio is het kassengebied Glastuinbouw Terneuzen (www.glastuinbouwterneuzen.nl) al redelijk bekend, maar de interesse gaat veel verder dan Zeeuws-Vlaanderen. Zo zijn er ook mensen die uit de provincie Groningen geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van deze site. Ook gaat de nieuwsbrief internationaal: Van België tot Polen, van Duitsland tot Groot Brittanië. Inmiddels wordt de nieuwsbrief naar 595 mailadressen gestuurd. Dus op naar de 600!

Wist u dat:
· Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum vorig jaar 48 mensen heeft geholpen met het vinden van betaald werk?
· Er een video op de site www.werkenindekas.nl staat?
· U deze kunt vinden via: http://www.werkenindekas.nl/media/medewerkersaanhetwoord/
· Er via de kop Media ook alle krantenberichten over het Voorlichtings- en Opleidingscentrum te vinden zijn?
· Er al afspraken worden gemaakt voor rondleidingen in het Voorlichtings- en Opleidingscentrum in oktober 2011
· Mensen die interesse hebben in het werken in de kas een test kunnen doen op onze site of het inschrijfformulier invullen
· Op de welkomstpagina in één oogopslag te zien is wanneer er nieuws is toegevoegd
· Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum gebruik maakt van de duurzame energie die afkomstig is van Yara?


realisatie: tidi.nl