Werken in de kas

Nieuwsbrief oktober 2010

Hierbij sturen we u de laatste nieuwsbrief, waarin we weer wat meer kunnen vertellen over de stand van zaken in het Voorlichtings- en Opleidingscentrum en het glatuinbouwgebied Terneuzen.Geachte heer/mevrouw,

De herfst doet zijn intrede in het land, en dat merken we goed aan de tomaten. Er is minder zonlicht, de dagen worden korter. Dit zijn twee belangrijke factoren waardoor we veel minder kilo’s tomaten van de planten af halen. Ook is de top uit de plant gehaald op 13 september. Hierdoor groeien de planten niet meer, en zijn nu de laatste tomaten van het seizoen aan het rijpen.

Herfst

Dit seizoen is het qua opbrenst een beter seizoen dan vorig jaar. De prijzen van de tomaten lagen hoger dan het jaar ervoor. Dit jaar zijn de groeiomstandigheden wel minder geweest dan vorig jaar. Ondanks het mindere weer zijn we gematigd tevreden over het behaalde resultaat.

Vanaf 8 december kunnen we de nieuwe planten verwachten. Op die datum is de kas leeggehaald, schoon gemaakt en ingericht voor de nieuwe teelt. Volgend seizoen telen we vooral vleestomaten. In de tussentijd, van begin november tot begin maart, hebben we dan geen tomaten meer in de verkoop.

December 2009 nieuwe teelt

Deze maand hebben we veel bezoek gehad. Grote groepen en kleine groepen wisselden elkaar af. Van Koreaans bezoek naar een groep van 200 personen van de Rabobank, aan interesse geen gebrek! Ook heeft voor de eerste keer een rondleiding vanuit een bus plaatsgevonden. Mensen van De Zonnebloem hebben een kijkje genomen in het glastuinbouwgebied, en hebben de Groene Knoop bekeken. De Groene knoop is een gebied van 70 hectare aan natuurcompensatie, dat helemaal in ontwikkeling is. 

Overview

Ook hebben we al een aantal weken de warmte wisselaar in gebruik. De warmte wisselaar zorgt ervoor dat we geen gas meer hoeven te verstoken om aan warmte te komen. Het warme water komt van de fabriek van Yara (daar wordt het gebruikt als koelwater) en heeft een temperatuur van ongeveer 85 graden als het bij de kas aankomt. De warmtewisselaar verwarmt het water dat wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas, en het koude water gaat weer retour naar Yara (daar wordt het weer gebruikt om te koelen). Hierdoor hebben we geen uitstoot van CO2, en dat is een duurzame oplossing voor het broeikasgas.

Warmte wisselaar

Op de Smitsschorreweg is de definitieve laag asfalt met drempels neergelegd. Ook is er een fietspad langs de Finlandweg aangelegd. Hierdoor kunnen fietsers veilig van en naar de kassen fietsen.

Op de site is al een tijdje duidelijk te zien wanneer er updates van nieuws zijn. In de kolom nieuws zie je precies staan wanneer er een stukje op de website is geplaatst, omdat de datum er voor staat.

Ook is er een nieuwe film geplaatst, die een goed beeld geeft van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum. Je kan deze vinden door op onderstaande link te klikken:

Film Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Ook nieuw op de site is de kop "Opleidingskas". Op dit moment zijn we hard bezig om hier informatie te plaatsen over de opleiding, het aanmelden, het kinderdagverblijf enz. enz. De site verandert regelmatig, hou hem dus in de gaten!

De volgende nieuwsbrief zal eind dit jaar verschijnen, dan veel aandacht voor de teeltwissel.

realisatie: tidi.nl