15/12/2014 Nieuwe filmpjes toegevoegd

Teeltwissel en teeltjaar 2014 in beeld samengevat

Sinds januari 2014 hebben we een webcam op het middenpad van onze kas gericht die ieder uur een foto laat zien van hetgeen er op dat moment in de kas gebeurt.

Deze foto's hebben we uitgezocht en daar hebben we twee filmpjes van gemaakt.

Het eerste filmpje gaat over het teeltseizoen 2014, waarbij we vanaf januari tot half december laten zien wat er in de kas gebeurd. Dit filmpje vindt je hier terug: http://www.werkenindekas.nl/media/video/timelapsteeltjaar2014/

Het tweede filmpje laat zien wat er tijdens de teeltwissel in de kas gebeurd, namelijk het uitruimen, schoonmaken, ontsmetten en opnieuw inrichten van de kas. Dit filmpje vindt je hier: http://www.werkenindekas.nl/media/video/teeltwissel/ 

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl