30/11/2011 VOC en Grodan slaan handen ineen

Grodan heeft voor het teeltseizoen 2012, in samenwerking met VOC Glastuinbouw Terneuzen, een proef opgezet om de performance van de verschillende Grodan mattypen te vergelijken.

De product portfolio van Grodan bestaat uit verschillende mattypen, die afhankelijk van het gewas en teeltomstandigheden kunnen worden toegepast. De matten hebben een ding gemeen, namaleijk  dat alle matten passen binnen Precision Growing, een teeltwijze die er voor zorgt dat met minimale inzet van middelen een maximale opbrengst wordt gerealiseerd. Deze proef biedt medewerkers  van het VOC de gelegenheid om kennis te maken met onze producten en de verschillen tussen mattypen in de tomatenteelt waar te nemen.

Als standaard steenwolsubstraat wordt de Grotop Master Dry uitgelegd. Deze mat wordt vergeleken met de Grotop Master, Grotop Expert en Grodan Vital. Tijdens het teeltseizoen worden metingen uitgevoerd om onder andere de plantontwikkeling, het watergehalte en het EC verloop tussen de verschillende matten onderling te vergelijken.
Tevens wordt de blok – matinteractie gemeten. Praktijkmetingen in de afgelopen twee teeltseizoenen bij tomaat, paprika en aubergine lieten reeds een meeropbrengst zien die varieerde van 2,5 tot 7%, bij toepassing van het nieuwe Plantop Delta blok.

Grodan


Aangezien het VOC Terneuzen en Grodan DUURZAAMHEID hoog in het vaandel hebben staan, kunnen bezoekers van het VOC tevens kennismaken met de hergebruiksoplossiing van Grodan voor steenwol na het gebruik in de teelt. Hiervoor zal Grodan een duurzaamheidszuil plaatsen en brochures verstrekken die het volledige proces van productie, gebruik tijdens de teelt en hergebruik na de teelt beschrijft. Bezoekers van het VOC Glastuinbouwbedrijf krijgen hiermee inzicht in de moderne manier van telen met gebruikmaking van duurzame substraten.
Tijdens de teeltperiode zal Grodan de accommodatie van het VOC Glastuinbouwbedrijf benutten om met gebruikers van Grodan steenwolsubstraten en geïnteresseerden een bezoek te brengen aan deze unieke opleidingskas.

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl