09/09/2010 Er wordt nog duurzamer geteelt in het VOC

Ook het VOC draait op warmte en CO2 afkomstig van Yara

Na anderhalf jaar gebruik te hebben gemaakt van aardgas hebben we sinds kort warmte en CO2 van Yara

Voorheen werd onze kas verwarmd door gas te verstoken. Tijdens dit proces komt er ook CO2 vrij. Deze CO2 werd de kas in geblazen (onze tomatenplanten hebben extra CO2 nodig om nog beter te groeien). Als de planten geen CO2 vraag hadden werd de CO2 de buitenlucht ingeblazen. Maar vanaf heden is het anders.

Sinds een maand maken we gebruik van de warmte en CO2 afkomstig van Yara. Yara gebruikt water om hun processen te koelen. Dit warme water wordt naar de kassen getransporteerd door grote dikke leidingen. Bij de kassen gaat het water door een warmte wisselaar, en gaat door de kassen. Uiteindelijk komt het water terug bij de warmte wisselaar, en gaat het water zo'n 40 graden koeler terug naar Yara. Dit gebruiken ze dan weer als koelwater.

Ook heeft Yara veel uitstoot van CO2 (De fabriek van Yara gebruikt iedere dag enorm veel gas). Deze CO2 wordt opgevangen en via een leidingnetwerk naar de kassen getransporteerd. Ze kunnen dus a la minuut co2 toevoegen als ze dit nodig hebben.

Doordat we nu gebruik maken van de warmte en CO2 van Yara hoeven we geen gas meer te verstoken, en hebben we dus minder uitstoot van CO2. Hierdoor kan ook het VOC zeggen dat we duurzaam telen.

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl