Belgische VDAB certificeert VOC

Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum Glastuinbouw (VOC) is een samenwerkingsproject tussen België en Nederland. Een uniek project, omdat zowel mensen uit België als uit Nederland worden opgeleid voor het werken in een kas. Naast een Nederlandse Aequor-erkenning heeft het VOC nu ook een certificering van het Belgische VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum Glastuinbouw biedt kwalitatief hoogwaardige opleidingen, die goed aansluiten op de wensen en behoeften in de markt. Studenten van het VOC worden breed opgeleid, waarna ze in principe overal in de glastuinbouw aan de slag kunnen.

Het VOC is nu ook gecertificeerd door het VDAB. Een belangrijke erkenning voor de opleiding. Gijs van den Berg, projectleider van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum, legt uit waarom: “Zonder deze certificering kunnen wij geen Belgen toelaten aan de opleiding. Het VDAB stelt hoge eisen aan de opleiding, zoals een minimale door- en uitstroom en voorwaarden voor de inhoud van de opleiding. Nu het VDAB achter de opleiding staat, kunnen ook Belgen bij ons starten.”

Inmiddels zijn twee Belgen aan de opleiding gestart, op een totaal van 65. Van den Berg hoopt op een grotere toestroom van studenten, ook uit Nederland. “Ook in Nederland zijn we gecertificeerd, met een Aequor-erkenning. Daarmee voldoen we aan de door hun gestelde voorwaarden zoals het bieden van een veilige leerwerkomgeving die is afgestemd op de leerweg, het niveau en de mogelijkheden van de leerling.”

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl