Ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied duidelijk zichtbaar

Het glastuinbouwgebied in Terneuzen begint vorm te krijgen. Er zijn een aantal luchtfoto's genomen waarop duidelijk zichtbaar is dat de bouw van de kassen enorm opschiet.

Op onderstaande foto's is duidelijk te zien dat de kassen van twee telers "dicht" zijn. Dat wilt niet zeggen dat ze al helemaal klaar zijn. Man en macht zijn bezig om te zorgen dat de kassen zo snel mogelijk operationeel kunnen zijn. Het Voorlichtings- en opleidingscentrum is de kleine kas, op de voorgrond van de bovenste foto.

VOC luchtfoto

Overzicht smidsschorre

Overzicht 2


Op de onderste foto, rechtsonder, komt een derde kassencomplex te staan. Hier gaat men verder met het bouwen van een kas waar tomaten zullen worden geteeld. De streep die diagonaal door de onderste foto loopt, is de noodweg die is aangelegd. Hierlangs loopt ook het tracé van de energieleidingen van WarmCo2. Deze leidingen voorzien de tuinders van warmte en Co2

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl