Kort overzicht over 2017

We zijn inmiddels in 2018 beland, en hebben 2017 achter ons gelaten. We blikken graag nog even terug op 2017.

2017 begon met weinig zonlicht, waardoor we eigenlijk al snel in de gaten hadden dat we de eerste oogst later zouden hebben dan we wilden. Uiteindelijk konden we in week 14 onze eerste tomaten naar de veiling in Venlo laten brengen. De eerste tomaten van het jaar leverden €1,50 per kilo op. De laagste prijs die we mochten ontvangen was ongeveer 31 cent per kilo.

In 2017 hebben we ongeveer 54 kilo tomaten per mgeteeld en dat is toch wel behoorlijk onder het gewenste 60 kilo per m2. Dit heeft te maken gehad met tekort aan licht en minder werkzoekenden die de werkzaamheden konden doen (waardoor we achterstanden kregen met de werkzaamheden). Deze tomaten (ruim 300.000 kilo) is naar de veiling geleverd, en een klein deel hebben we verkocht in ons winkeltje. 

We hebben ook pech gehad dat onze au-tomaat tot tweemaal toe defect was door technische problemen. Ook in deze periode hebben we geprobeerd de klanten zo goed mogelijk te helpen.

 

Afscheid Simone

Een vertrouwd gezicht in de kiosk, Simone, is eind 2017 gestart met een opleiding waarbij ze ook stage moet lopen. Hierdoor is ze niet meer werkzaam in het Voorlichtings- en Opleidingscentrum. Ook via deze weg willen we Simone bedanken voor haar jarenlange inzet bij het Voorlichtings- en Opleidingscentrum en we wensen haar veel succes met haar studie!

 

Personeel

Ook op het gebied van opleiden is er veel veranderd in 2017. Soms was het lastig om alle werkzaamheden gedaan te krijgen door een tekort aan personeel. Gelukkig zijn ook de banden met de Gemeente Borssele en de Belgische gemeente Zelzate goed gebleken, en hebben we ook de werkzoekenden uit die Gemeenten mogen opleiden en sterker gemaakt voor de arbeidsmarkt.

Ook kunnen we trots zijn dat we in 2017 50% van de werkzoekenden (er zijn nog steeds mensen aan de opleiding bezig die niet zijn meegenomen in dit percentage) aan een baan hebben kunnen helpen. Dit laat zien dat we tijdens de 9 jaar dat we operationeel zijn nog steeds onze bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de werkloosheid. En daar zijn we trots op!

Ben je zelf werkzoekend en heb je interesse in de opleiding, dan kan je ook via deze link aangeven dat je belangstelling hebt voor een opleiding in de opleidingskas.

 

2018

Tijdens het nieuwe jaar groeien de planten goed. We zouden wel wat meer zonlicht willen hebben want de planten laten zien dat ze wel wat meer licht willen hebben. We verwachten volgende week de eerste open bloemetjes aan de planten te zien. Dit noemen we bloei. Wanneer de bloemen open staan zullen we ook de eerste hommels verwelkomen. De hommels zorgen er dan weer voor dat de bloemen worden bestoven, waarna er tomaatjes aan de plant komen.

Ook dit jaar hebben we weer een aantal specialties, tomaten die er anders uit zien dan de standaard trostomaten. Zo hebben we dit jaar gele cherry tomaten, langwerpige tomaten en ook de inmiddels bekende Coeur du Boeuf.

We hebben er veel zin in om weer in het nieuwe seizoen met en aan de planten te werken!

Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Postbus 163, 4530 AD Terneuzen
Smitsschorreweg 9, 4554 LK Westdorpe
0115-477004
info@werkenindekas.nl